Reference 

24.05.2022

Jeho doménou je humor, laskavý i štiplavý, pivní i intelektuálský.

Miloslav Švandrlík


Sdílím přítelův zájem o přírodu, lidskou práci a staré kulturní památky. Tak se stalo, že jsem při jedné z cest po východní Asii pojal nápad potěšit ho starou tibetskou rituální maskou, kterou jsem získal. Dnes tato veliká, krásně barevná maska tvaru lebky s třemi očními důlky zdobí ve zvláštní nástěnné vitríně jednu z místností Nepraktovy vily. Kdykoli jej navštívím, vybavují se mi slova onoho učeného lámy: "Kdo si tuto masku nasadí, ztotožňuje se s Durtoddagvou, pánem hřbitovů, jenž díky svým třem očím vidí pod povrch věcí za hranice času." Nevím, zda si ji Neprakta občas nasazuje. Myslím však, že i bez ní vidí hluboko do nitra lidí kolem sebe. Anebo - napovídají snad některé z jeho obrázků, že v tajných chvílích přece někdy tak činí?

Bedřich Forman


Mám rád určité značky kvality. Vím, že nemohu být zklamán Prazdrojem, svět věří značce Škoda a moje zkušenost mne naučila, že mezi osvědčené značky mohu zařadit i slovo: Neprakta.

Miroslav Horníček


Závidím mu: Často dovede říct na jediném listu, na co mně jich nestačí padesát.

Eva Kačírková, autorka detektivek


Nepraktovy výstavy přinášejí široké divácké obci potěšení a radost ve větší míře, než je u výstav výtvarného umění obvyklé. Štědře rozdává humor a smích, občas i to potřebné přátelské dloubnutí a trochu ironie vůči našim špatným vlastnostem. především za to mu patří naše uznání a dík.

Akad. sochař Dobroslav Kotek, ředitel Galerie hl. m. Prahy


Znám Jiřího Wintra od roku 1955, tedy téměř "třicet" let. Vím, že za tu dobu při jeho píli jistě svými obrázky pokryl všechny poledníky naší zeměkoule, leč k tomu se ještě pojí vášeň sběratelská, fundovanost a pečlivě opatrované exponáty, které mu závidějí i v Metropolitním muzeu. Musím tedy zvolat s babičkou Boženy Němcové: Šťastný to muž!

Adolf Born


Není mnoho lidí, kteří prožijí takové nám nepředstavitelné hrůzy a přes to (a nebo naopak právě proto, že znají cenu života) jsou tak duševně silní a stateční, že ostatní lidi těší, baví a rozveselují.

 Daniela Winterová