Dospělé

Jiří Winter-Neprakta nakreslil nespočet kreslených vtipů na téma manželství, láska, milostný život, politika, obchod, báje, historie, kultura, zvířata, jídlo, poznávání přírodních krás, ale také například trendy oděvní módy, hrady a zámky, města, děti, škola, rodina, vánoce, velikonoce, zemědělství, zoo. Kreslil ženy, pivovary, katy, šlechtu, také zachycoval komunistický režim a mnoho dalších námětů ze života. 

Nespočet vtipů, které nakreslil Jiří Winter-Neprakta na náměty Bedřicha Kopecného a posléze Miloslava Švandrlíka se věnovaly tématům ze života: manželství, láska, rodina, erotika, jídlo, alkohol a kultura. Kromě častých výletů do historie rád kreslil strašidla, katy, trpaslíky, zvířata, sledoval módní trendy na krásných ženách.

Nakladatelé využívali Nepraktovy ilustrace k oživení celkem nezáživných textů knih, napsaných věhlasnými lékaři k popularizaci vědních oborů. Známou publikací byla První pomoc při nehodách manželských od Miloslava Plzáka (1965) nebo několikrát vydaná příručka pro cestovatele s názvem Horká země od Jaroslava Hovorky (1969). Tři obsáhlé knihy polského právníka Jerzy Sawického s výběrem zajímavých soudních případů obsahují skoro 150 ilustrací (1963, 1966 a 1969). K velmi zajímavým ilustracím patří kniha Sex undvierzig Limericks s 46 erotickými kresbami k německým limerikům. Publikaci vydalo nakladatelství W. Dausien v Hanau (1973).

Z Nepraktova ateliéru pochází řada komiksů, resp. obrázkových seriálů, protože název komiks se nesměl používat. K nejrozsáhlejším patří Co v kronikách nebylo. Švandrlíkem sesbírané báje a pověsti z českých hradů a historických míst ilustroval Winter v letech 1980 a 1981 pro časopis Ahoj na sobotu. Komiks Sága rodu Krokova, rovněž od M. Švandrlíka, si dělal legraci z bájného rodu kněžny Libuše a jejích vrstevníků. V Dikobrazu vyšlo jen 7 pokračování, další díly byly po intervencích školských představitelů zakázány (1971). Posledním Nepraktovým komiksem bylo 5 dílů z historie sportu s názvem Z Olympie do Sydey (Stadión 1999).