Film

Jiří Winter se zabýval divadelní i filmovou tvorbou. Navrhoval kostýmy, scény, kulisy. Z této oblasti patří k jeho nejznámější počinům například film Šíleně smutná princezna a Rakev ve snu viděti nebo divadelní hry Těžká Barbora a Osel a stín. Spolupracoval též s Laternou magikou. 


Filmy, na kterých Jiří Winter spolupracoval

Jiří Winter působil v oblasti filmu jako výtvarník, hlavní grafik a tvůrce plakátků, reklamních upoutávek nebo titulků. Jeho činnost se týkala výtvarného zpracování kulis nebo v případě písní samotného obsahu. Celkem můžeme najít jeho výtvarný rukopis na 13 filmech.


 •  1960 Červená aerovka (píseň) 
 • 1962 Don Špagát (píseň)
 • 1961 Neodpočívej v pokoji (naučný film)
 • 1963 Poselstvo krále Jiříka (dokumentární film)
 • 1964  Reklamní film pro Státní spořitelnu (reklamní film)
 • 1964 Sparta - Slavia (dokumentární film)
 • 1964 Hra o naftu (naučný film)
 • 1966 Podvedený Pantalone (komedie, nerealizováno)
 • 1966 Pražská strašidla (dokumentární film)
 • 1968 Rakev ve snu viděti (komedie)
 • 1968 Šíleně smutná princezna (pohádka)
 • 1982 Když rozvod, tak rozvod (komedie)
 • 1982  Příště budeme chytřejší, staroušku!  (komedie)
 • 1995 Divoké pivo (hraný film)

Televizní pořady 

Televizní pořady, na kterých Jiří Winter spolupracoval přesahují tisícovku.  Byl často zván jako čestný host na různé estrády, kabaretní vystoupení, zábavné programy, dětská vysílání a rozhovory. Také předsedal několika soutěžím a měl díky svému přehledu slovo v naučných pořadech. Přesný počet televizních pořadů, v nichž Jiří Winter vystoupil není znám.