Časopisy

V nepřetržité autorské evidenci kreslených vtipů je 28.820 položek. Kresby s Nepraktovým podpisem, případně rozhovory či medailonky lze nalézt nejméně v 270 československých i zahraničních novinách a časopisech.  Nejfrekventovanějším časopisem kde publikoval, byl Dikobraz (uveřejněno 6.376 kreseb) a Nový Dikobraz (505 kreseb). Čtyřicet let uveřejňoval Nepraktovy vtipy a ilustrace deník Svobodné slovo (1.316 kreseb) a po skoro stejnou dobu i deník Práce (1.310 kreseb). Z časopisů, kromě Dikobrazu, bylo nejvíc Nepraktových vtipů ve Stadiónu (507 kreseb). Jiří Winter publikoval své ilustrace a kreslené vtipy společně se svými životními spolupracovníky, kterými se stal zejména Bedřich Kopecný a po jeho smrti Miloslav Švandrlík


V čase delším šedesáti let se kresby s Nepraktovým podpisem, případně rozhovory či medailonky objevily v těchto československých novinách a časopisech