Divadlo

Jiří Winter spolupracoval na divadelních hrách a inscenacích. Mezi nejznámější divadelní hry patří například Těžká Barbora a Osel a stín. Spolupracoval též s Laternou magikou na přípravě nového programu. Pro divadelní hry vytvářel plakáty, divadelní programy, kostýmy a kulisy téměř 40 let, až do roku 1990. Výtvarně spolupracoval na celkem 35 divadelních hrách. Z nich můžeme připomenout například: Mamselle Nitouche (výprava, kostýmy), 1980, Opereta Oldřicha Šmatery: Šediny páně Casanovy (kostýmy) 1981, V+W+J: Těžká Barbora (výprava, kostýmy, program), 1985, M.Švandrlík: Nebojte se, jsem jen upír! (obrázkový doprovod hudebně-dramatické komedie, režie: A.Kachlík), 1985, S.K.Macháček: Ženichové (kostýmy, dekorace) 1986, Program hry: V+W Osel a stín (výprava, kostýmy, program), 1988, Miloslav Švandrlík: Černí baroni aneb Muzeum stalinismu (program), 1990.  

Níže si můžete prohlédnout celý seznam divadelních her, nahlédnout do jejich grafického zpracování upoutávek a dobových plakátků a přenést se tak v čase o více jak půlstoletí zpět...