Kresby

Jiří Winter-Neprakta za svůj život nakreslil více než 35 000 kreslených vtipů a dalších přibližně 10 000 kreseb pro film, televizi, reklamu, dětskou tvorbu, návrhy her, hraček, kostýmů, malby. Jeho celoživotní náplní se stal kreslený humor, ve kterém byl oceněn jako Zasloužilý umělec (za kreslený vtip a ilustrace) u nás i v zahraničí. Pro svou nezaměnitelnou tvorbu s jasnými silnými výraznými konturami, ale také pro svou přesnost v rámci historických a přírodovědných kreseb, reálnému a poctivému zpracování obrovské škály námětů se stal jedním z nevýraznějších a nejznámějších výtvarníků 20. století. Jeho životní dílo je unikátně rozsáhlé,  originální, detailní a nadčasové. Kresby Jiřího Wintera nesou znaky poctivého kreslířského řemesla s puncem přesnosti vykreslených reálií. Vtipně, lehce satiricky a lidově reflektují kresby Jiřího Wintera-Neprakty společnost, politiku, pracovní, osobní či milostné vztahy, historii i dětský svět fantazie. Díky nadsázce jsou jeho kresby stále současné.

Jak sám Jiří Winter napsal: Ve všem je humor, komedie. V nedůtklivém kolotání atomů. V tom, jak pitomě se chovají bachaři, netušící, že jsou vězni špehováni. Nebo kolem pohřbu, ti příbuzní. Žertovnost je v situacích z válečného prostředí, při zemětřesení, ztroskotání. O tělesných vadách, sexuálních pudech a jiných lidských potřebách. Ale i každá současnost poskytuje veselí. 

Nahlédněte do světa humoru Jiřího Wintera - Neprakty a prodlužte si život smíchem!