Život v datech

13.06.2022

Narození a dětství

Otec mě vyfotografoval při poslechu krystalky-1925. Redakce časopisu RADIO-JOURNAL fotografii uveřejnila v únoru 1926
Otec mě vyfotografoval při poslechu krystalky-1925. Redakce časopisu RADIO-JOURNAL fotografii uveřejnila v únoru 1926
 • 12. 7. 1924 Narozen v ulici Kloboučnická v holešovické části Prahy zvané Bubny
 • 1924 - 1962 Bydliště Praha VII, Rajská ulice čp. 632 (č. 6)
 • září 1930 Nastoupil do 1. třídy obecné školy v Jablonského ulici
 • 28. 9. 1931 Pro veřejnost otevřena zoologická zahrada v Praze TrójiStudentská léta

Jiří studentem
Jiří studentem
 • září 1935 Nastoupil na sedmiletou Reálku v Dušní ulici
 • září 1940 Poslední dva ročníky chodil do budovy Malostranské reálky
 • červen 1942 Maturitní zkouška
 • září 1942 Nastoupil do Státní grafické školy na Smíchově
 • srpen 1943 Totální nasazení - zahradnický pomocník v Trojském zámku
 • 1943 Seznámení s Bedřichem Kopecným (narozen 1. 3. 1913)

Vězněm


Jiří Winter: "Vzpomínka na přítele". Studie k obrazu
Jiří Winter: "Vzpomínka na přítele". Studie k obrazu
Faksimile lístku A6 se záznamy pobytu v bavorském lágru v Bernau (1944-1945)
Faksimile lístku A6 se záznamy pobytu v bavorském lágru v Bernau (1944-1945)
 • březen 1944 Zatčení gestapem, výslechy u soudu na Karlově náměstí a na Pankráci
 • 21. 8. 1944 Soudní přelíčení v budově Strakovy akademie
 • září 1944 Transport do věznice Bernau u jezera Chiemsee v Bavorsku
 • 3. 5. 1945 V 11:45 přijelo do tábora 1. pancéřové vozidlo americké armády
 • 5. 5. 1945 Se dvěma dalšími vězni se vydal na cestu do Československa
 • 8. 5. 1945 Zadrženi americkou hlídkou a umístěni do tábora v Grümer
 • 5. 6. 1945 V 5:30 propuštěni z Grümer, cesta pěšky k hranicím Československa
 • 11. 6. 1945 Příjezd do osvobozené Prahy, návrat domů

 Jiří Winter (1966)
Jiří Winter (1966)

Vychází Dikobraz

 • 25. 7. 1945 Vyšlo 1. číslo časopisu Dikobraz
 • leden 1946 Začátek studia na Přírodovědecké fakultě UK
 • říjen 1946 Narukoval na náhradní vojenskou službu do kasáren Jana Roháče z Dubé ve Vršovicích.
 • listopad 1946 Náhradní vojenskou službu vykonal na Obvodním doplňovacím velitelství ve vile v Italské ulici

Vznik firmy Neprakta

První sešit nově založené firmy Neprakta se záznamy díla (1949)
První sešit nově založené firmy Neprakta se záznamy díla (1949)
 • říjen 1949 Založení firmy Neprakta na chatě B. Kopecného v Klínci-chatová osada Na Pinkousích
 • 20. 11. 1949 Otištěn první kreslený vtip Neprakty v příloze Sv.Slova - NEDĚLNÍ ODPOLEDNE
 • 6. 12. 1949 V Dikobrazu vyšly první dva kreslené vtipy Neprakty
 • od 19. 2. 1952 Přerušená tvorba kresleného humoru pod značkou Neprakta
PRVNÍ UVEŘEJNĚNÝ VTIP NEPRAKTY (Svobodné slovo 20. 11. 1949)
PRVNÍ UVEŘEJNĚNÝ VTIP NEPRAKTY (Svobodné slovo 20. 11. 1949)
 • 16. 12. 1953 Uveřejnění prvního vtipu po 23 měsících přerušené tvorby
 • 1. 5. 1953 Zahájení "pokusného vysílání" Československé televize
 • 1952-1953 Winter ilustroval chovatelské a technické příručky a populárně-vědecké publikace pro nakladatelství Naše vojsko
 • říjen 1953 Začátek spolupráce s Čs.televizí: ilustrace jarmareční písně Don Špagát
 • 1. 12. 1955 V Dikobrazu byl uveřejněn 1.000 Nepraktův kreslený vtip
 • červen 1956 První mimostudiové a mimopražské TV vysílaní z Horoměřic u Prahy
 • březen 1957 Ilustrace první humoristické knihy: František Janura - Pěkní ptáčci (Mladá fronta)
 Kresba pro čs. televizi k ohlášení poruchy vysílání (1953)
Kresba pro čs. televizi k ohlášení poruchy vysílání (1953)
 • březen 1960 Velká výstava kreseb pro tisk a televizi v Severočeském muzeu v Liberci
 • květen 1960 Velká výstava kreseb pro tisk a televizi ve výstavní síni Mladé fronty ve Spálené ulici
 • červenec 1960 Účast na II. ročníku festivalu humoru a satiry Haškově Lipnici - 1. cena ve výtvarné soutěži


První kniha

Obálka knihy Miloslava Švandrlíka: Krvavý Bill a viola (KNHB 1961)
Obálka knihy Miloslava Švandrlíka: Krvavý Bill a viola (KNHB 1961)
 • červenec 1961 Vyšla první společná kniha Švandrlíka a Neprakty: Krvavý Bill a viola
 • léto 1962 Přestěhování z Plynární ulice v Holešovicích do Cukrovarnické ulice ve Střešovicích
 • 5. 9. 1965 V časopise Pionýr začíná vycházet série příhod žáků Kopyta a Mňouka z Posázaví s názvem: Záhada potoka Brumbalce. Povídky vycházely do roku 1971. Knihy o Kopytovi a Mňoukovi psal Švandrlík až do roku 2007. Poslední díl z 24 knih se jmenoval: Kopyto a Mňouk honí superhvězdu
 • 1. 8. 1968 Časopis Ohníček začal uveřejňovat komiks o pravěkých sourozencích Sekovi a Zule
 • 25. 3. 1969 V nakladatelství Vysočina Havlíčkův Brod vyšel I. díl Černých baronů
 • 13. 8. 1970 V Dikobrazu vyšla první série vtipů dvojice Neprakta-Švandrlík
 • 1. 11. 1972 Úmrtí Bedřicha Kopecného


Úspěchy

Foto z autogramiády na výstavě ve Staroměstské radnici v Praze (26. srpna 1980)
Foto z autogramiády na výstavě ve Staroměstské radnici v Praze (26. srpna 1980)
 • květen 1973 Udělení titulu "Zasloužilý umělec" - první oceněný čs.karikaturista
 • léto 1980 Největší a nejúspěšnější Nepraktova výstava uspořádaná v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze - vystaveno přes 1.000 kreseb
 • červen 1984 V nakladatelství Práce vychází nejobsáhlejší Nepraktova monografie: 929x Neprakta

Kresba na obálku knihy 929x NEPRAKTA
Kresba na obálku knihy 929x NEPRAKTA

český rekord: Nejvíc uveřejněných kreslených vtipů"
český rekord: Nejvíc uveřejněných kreslených vtipů"
 • léto 1993 Začíná spolupráce s 3. námětářem, novinářem Emilem Schneiderem (*1949 …2010)
 • 23. 5. 1994 Vyšel poslední Nepraktův kreslený vtip v časopise Dikobraz
 • 3. 12. 1994 Vyšel poslední Nepraktův kreslený vtip v Magazínu Dikobrazu
 • 16. 3. 2001 Agentura Dobrý den v Pelhřimově vydala Jiřímu Wintrovi certifikát o vytvoření českého rekordu "Nejvíc uveřejněných kreslených vtipů" (35.000) včetně zápisu do knihy rekordů
 • 2. 11. 2004 J. Winter se stal prvním držitelem "Řádu bílé opice" - výroční ceny České unie karikaturistů

Úmrtí

Hrob rodiny Winterových a společné uložení ostatků rodiny Kopecných (hrobové místo č. 28, oddíl 10a)
Hrob rodiny Winterových a společné uložení ostatků rodiny Kopecných (hrobové místo č. 28, oddíl 10a)
 • 26. 10. 2009 Úmrtí Miloslava Švandrlíka v Thomayerově nemocnici v Krči
 • 30. 10. 2011 Úmrtí Jiřího Wintera v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích
 • červen 2013 Uložení urny s ostatky B. Kopecného do společného hrobu rodiny Winterových na Olšanech
 • 16. 12. 2015 Udělení "Čestného občanství Prahy 1" Bedřichu Kopecnému