Výročí úmrtí Jiřího Wintera

31.10.2023

Dnes je tomu neuvěřitelně dlouhých dvanáct let od chvíle, kdy náš svět opustil Jiří Winter. Asi by se divil, co se nyní kousek od našich hranic děje. A nejen za našimi hranicemi - majitel občerstvení Sultán Kebab v samém centru Plzně je jen onou pomyslnou špičkou ledovce.

Možná jste zaregistrovali výstavu v Malé pevnosti v Terezíně s názvem Neznámý osud. Měla to být původně jen výstava k výročí, ale vše je jinak. Německem - a nejen jím, ale i Francií a Británií- znovu pochodují davy rozzlobených mladých mužů, kreslí na domy židovské hvězdy a volají "Židy do plynu!" Politici se bojí konat a naléhavě potřebné energické zásahy nahrazují planými řečmi, jak jest jejich zvykem.

"Vítači", kteří se před několika lety - opojení pocitem vlastní ušlechtilosti - oháněli hesly typu "netolerance netoleranci" mlčí a někam se schovali. Najednou jim nenávist z důvodu odlišné víry, rasy a národnosti zřejmě nevadí. Velmi to připomíná situaci, kterou z historie důvěrně známe. A historie nás poučila, že se takovéto projevy musí energicky zlikvidovat hned v samém počátku. Protože i Národní socialisté (neboli nacisté) zprvu působili neškodně a Hitler byl dlouho lidmi vnímám jako pouhý tajtrlík, kterých se vždy mezi progresivní levicovou mládeží vyskytoval dostatek a které nikdo rozumný nemůže brát vážně. Z počátku svými řečmi o spáse světa budil nejvýše pohrdavý úsměv a mávnutí rukou v naději, že ten mladík z toho vyroste a začne mít rozumnější starosti. Dnes víme, jak tragický to byl omyl. O pouhých několik let později celá rodina Jiřího Wintera skončila v plynových komorách Osvětimi. Jiří, který jako zázrakem přežil, po válce maloval krásné obrazy a snil o tom, že bude lidem přinášet smích a radost. To byl jeho úkol, který si předsevzal.

Obraz, který se poprvé objevuje takto veřejně, namaloval Jiří Winter ve svých 22 letech. Vypovídá nejen o mimořádném talentu a také o obdivu k líbezné, poetické a snové kráse žen a dívek, ale hlavně o radosti ze zázraku, jménem život. Pokud vám někdy Jiří Winter některou ze svých kreseb udělal radost, zkuste mu to prosím oplatit a nepodceňujte současnou situaci. Požadujte na všech politických zástupcích rychlá a hlavně důrazná řešení, ať budou jakkoliv obtížná a nepopulární. Protože naivní domněnka, že se vše nějak "samo vyřeší a srovná" už tady jednou byla a z pohledu vesmíru to bylo před pouhou krátkou chvilkou….

Zde si dovoluji odkázat na krátkou a moudrou úvahu Lídy Rakušanové:

https://plus.rozhlas.cz/lida-rakusanova-islamsky-antisemitismus-k-nemecku-nepatri-9101588?fbclid=IwAR3iOfghCZBtjf_95bBtLhY-BPvSQZHT4rnwsxKgfpME7phDFTSK6FHZLqs


Ku příležitosti výročí úmrtí Jiřího vyšly také zajímavé články v periodicích Náš region a Novinky.cz