Manželky

04.09.2023

Jiří Winter byl celkem čtyřikrát ženat. První láskou byla Kateřina Brožíková. 


První ženou byla  Zdenka, rozená Čechová, narozená 17.2.1925 v Domažlicích. 

Svatba proběhla 12.6.1957. Společný život trval  6 let. Rozvod se uskutečnil.  13.8.1963


Druhou ženou byla Gertruda, rozená Schwábová. Gertruda byla v době seznámení s Jiřím Winterem stejně jako on již jednou rozvedená. V prvním manželství přijala jak bylo tehdy tradicí příjemní svého manžela. Jmenovala se tedy Látalová.  Narodila se 5.4.1923 v Českých Budějovicích. Pracovala jako sekretářka kulturního ataché velvyslanectví USA. Byla poměrně vlivnou osobou se zajímavým osudem a její vztah s Jiřím byl tak svým způsobem zahalen tajemstvím.  Vystupovala jako tajná agentka a v průběhu jejich manželství se na rodinu Winterových sypaly kontroly, stížnosti a další nemilá překvapení, která tehdejší komunistický režim dokázal přichystat i úplně obyčejným lidem a rodinám. Svatba s Gertrudou se uskutečnila 30.8.1963 a rozvod 31.5.1969. Svoji byli tedy 3 roky. 

Třetí osudovou ženou byla Jiřina, rozená Borovičková. Narodila se  8.5.1928 . V době uzavření sňatku byla stejně jako Jiří rozvedená. Jmenovala se Jiřina Procházková.  Narodila se 8.5.1928. Byla tak o čtyři roky mladší než Jiří. Vzali se  19.12.1972 a žily spolu až do Jiřinčiny náhlé smrti, kterou nikdo nečekal. 


Čtvrtou ženou byla Daniela, rozená Kubová, rozvedená Pavlatová. Narodila se 26.8.1962.