Jiří Winter v médiích

09.06.2022

Jiří Winter-Neprakta na rozhovore (1992)


Vernisáž výstavy Neprakta v Mexiku ve Strukovicích nad Blanicí

Prvních 20 let firmy Neprakta očima "nepraktologa" J. Kopeckého


Rozhovor s nepraktologem Jaroslavem Kopeckým o vzniku knihy Tučná linka černou tuší a o životě Jiřího Wintera

Výstava v Břeclavi - Židovské anekdoty Kreslené vtipy NEPRAKTA


Záznam z udělení ceny Rohatého Dalího firmě Neprakta


Vernisáž Nepratka, Schola Humanitas


Čtení z knihy Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka


Udělení čestného občanství Bedřichu Kopecnému


Výstava Bedřicha KopecnéhoDon  Špagát -  zpěv Vladimír VeitHudební doprovod k AEROVCE ČERVENÉ