Jaroslav Kopecký

23.04.2022

obdivovatel, sběratel, archivář, spolupracovník Jiřího Wintera a editor knihy Tučná linka černou tuší

(10. února 1945 v Praze, od roku 1975 bydliště v Unhošti) 

Celý profesní život pracoval v oblasti výpočetní techniky. Tvorbě autorské dvojice Neprakta se začal věnovat v roce 1959. Stejně jako řada jeho vrstevníků si vystřihoval kreslené vtipy a lepil do sešitů, kupoval knihy s Winterovými ilustracemi a sbíral vše, co se značkou Neprakta souviselo. V roce 1962 se s vlastními kresbami účastnil výtvarné soutěže Haškovy Lipnice. Na Lipnici měl příležitost se osobně seznámit s Jiřím Winterem, v roce 1964 při zahájení výstavy v Roztokách u Prahy se představil Bedřichovi Kopecnému. Od jara 1964 navštěvoval po několik let Winterovu pracovnu ve Střešovicích a diskutoval s ním o tvorbě kresleného humoru a o své rozrůstající se sbírce.

Sbírku Nepraktova díla rozšiřoval o další artefakty - plakáty a letáky, divadelní programy, příležitostné tisky, novoročenky a gratulace, stolní hry a reklamní předměty. V posledních letech Winterova života navštěvoval jeho pracovnu každý týden a věnoval se pořádání archivu originálů kreseb. Spolu s autorem označoval jednotlivé kresby identifikací. Všechny kresby byly pečlivě zapsány v knihách, vedených od roku 1949 a každá kresba měla své pořadové číslo. Na řadě originálů toto číselné označení chybělo, bylo tedy dopsáno spolu s údajem o uveřejnění obrázku. Během osmi let spolupráce se podařilo skoro všechny kresby "identifikovat", ale vzhledem k Winterově rozsáhlé činnosti se s archivací pokračuje.

Od roku 2003 Kopecký spolupracuje s nakladatelstvím Epocha na souvislém vydávání knih z tvorby značky Neprakta. Během let byla navázána spolupráce i s dalšími nakladatelskými domy. Jako editor spolupracoval na víc než 30 titulech, u třech publikacích je veden jako autor textu k Winterovým ilustracím. K vydání je připravena rozsáhlá representativní monografie, z finančních důvodů dosud nevydaná. 

V současné době má Kopeckého sbírka přes 50 tisíc položek, většinou výstřižky z novin a časopisů. K tomu patří přes 400 knih, které Winter ilustroval, téměř 200 plakátů a vývěsek a množství různých předmětů s tvorbou souvisejících. Je hlavním archivářem i spoluautorem webu.