Emil Schneider

25.04.2022

obdivovatel Jiřího Wintera, námětář

(* 1. 10. 1949 v Praze, † 2010 v Praze) 


Původním povoláním elektrikář, ze zdravotních důvodů se začal živit jako novinář na volné noze. Seznámení s Jiřím Winterem při rozhovoru pro časopis dalo základ širší spolupráce. Od roku 1996 dodával Emil Schneider náměty kreslených vtipů a hotové kresby donášel do redakcí časopisů Rytmus života, Zabezpečení a kriminalistika, Blesk, Žena a život, Dikobraz, Telegraf nebo Tina. Uveřejnili spolu téměř tisícovku vtipů.


"Třetím námětářem vtipů byl novinář Emil Schneider. Přihlásil se ke mně někde na ulici a projevil přání, že by rád pro mě vymýšlel vtipy, tak jsme se dohodli, že přinese něco na ukázku a uvidíme. Za pár dnů se ohlásil a donesl asi dvacet vtipů, tedy jenom slovních námětů. Nic moc se mi z toho nehodilo, ale vysvětlil jsem mu zákonitosti kresleného vtipu a Schneider přišel znovu a přinesl dalších padesát nápadů. Zase jsme to probrali a pohovořili a z další várky už se daly nějaké vtipy vybrat k realizaci. Po redakcích s tím chodil sám a mohu říct, že se nám spolupráce celkem dařila. Během asi pěti let nám uveřejnili tisícovku vtipů v různých časopisech a novinách: Žena a život, Rytmus života, Tina, Květy, Blesk, Dobrý večer... Pan Schneider zemřel začátkem roku 2010." 

O Emilu Schneiderovi z knihy Černá linka černou tuší, Jiří Winter a Jaroslav Kopecký, 2012